Uw Winkelwagen

De winkelwagen is leeg

BESTELLING:

Er kan direct via de internetsite besteld worden. Een overeenkomst komt tot stand uitsluitend en alleen na acceptatie van de bestelling van de cliënt, door Yentl Cosmetica. M.a.w. Yentl Cosmetica is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie te vragen.

AFLEVERINGEN:

Hebt u een bestelling geplaatst, dan ontvangt u hiervan een order per e-mail, deze order dient d.m.v. een reply (beantwoorden) teruggestuurd te worden. Zodra de bevestiging is ontvangen wordt de bestelling z.s.m. bij de cliёnt thuisbezorgd, op het opgegeven adres. Het kan zijn dat een besteld artikel tijdelijk niet voorradig is, of om een andere reden niet direct leverbaar is. Indien aflevering binnen 30 dagen niet mogelijk is, ontvangt u hiervan bericht. U hebt in dat geval het recht om het artikel zonder kosten te annuleren.

VERZENDKOSTEN:

U betaalt per bestelling een bijdrage in de verzendkosten van € 5,95, ongeacht het aantal bestelde artikelen.

RETOUREN:

U mag uitsluitend en alleen een afgeleverd artikel retourneren, indien de verpakking niet is beschadigd en het geleverde product niet geopend is geweest. De kosten van de retourzending zijn in zijn geheel voor rekening van cliënt, op basis van bovengenoemde behoudt Yentl Cosmetica dan ook het recht retourzendingen te weigeren.

RUILEN:

Producten kunnen uitsluitend in overleg met Yentl Cosmetica en binnen de termijn van 7 dagen worden geruild,en dan uitsluitend en alleen wanneer het geleverde product (artikel) niet is geopend en of beschadigd. Op basis van bovengenoemde behoudt Yentl Cosmetica het recht ruilzendingen te weigeren. Verzendkosten zijn in het geheel voor rekening van de cliënt.

BETALING:

De factuur zal door cliёnt worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Mocht het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen betaald zijn, dan zal cliёnt zonder dat enige ingebreke stelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien cliёnt na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, dan kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval cliёnt naast het alsdan verschuldigde bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, verband houdende met de inning van deze vordering.

LEVERINGEN BUITENLAND

Leveringen buiten Nederland, dienen vooruit betaald te worden. Zodra de betaling op de bankrekening van Yentl Cosmetica is gestort, worden de producten z.s.m. verzonden naar het opgegeven adres.

VRAGEN, KLACHTEN EN OPMERKINGEN

Mocht u na het lezen van deze voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact op per telefoon of e-mail. Yentl Cosmetica. K.van K. 34217722 BTW nr. NL1224.10.233.B.02

Copyright © 2013, Ahava Nederland, solvecom webdesign,                             Alle prijzen zijn inclusief BTW